PŘÍBĚH NAŠÍ FIRMY

Autodílna je v provozu od roku 2013, kdy jsme pod hlavičkou značky M.Y.C. GARAGE začali s realizací prvních renovací youngtimerů, sportovních vozů BMW a Alpina v naší soukromé garáži na ploše cca 850m čtverečních.

Myšlenka na velkou renovační dílnu, se ale zrodila vlastně v roce 2010, kdy se nám podařilo v Českém Ráji v obci Branžež objevit zdevastovaný areál bývalého hotelu s několika objekty a velkou parkovací plochou. Toto místo bylo pro naši vizi ideální, proto jsme celý areál získali v dražbě a pustili se do náročné rekonstrukce zchátralých objektů, která trvá prakticky dodnes.

V březnu roku 2015 byly zprovozněny první zrekonstruované prostory a původní „garážová“ autodílna se mohla přestěhovat do nových prostor. Zaměřujeme a specializujeme se zejména na renovace youngtimerů, sportovních vozů BMW a Alpina. Jsme schopni zajistit  také servis a opravy novějších vozů, pravidelné servisní prohlídky a běžnou údržbu.

V roce 2016 opravou dalšího z objektů a částečnou dostavbou vznikla další dílna a klempírna a také nové prostory spolu s technickým zázemím pro další rozvíjející se projekt – repasování turbodmychadel. Nyní zajišťujeme opravy turbodmychadel pro vozidla všech značek, většinu běžných typů máme skladem, takže poškozené turbodmychadlo jsme schopni rovnou vyměnit za repasované.

Další činností, která k renovacím automobilů nezbytně patří, je oprava a čalounění interiérů. Proto jsme na jaře roku 2017 našli zkušeného autočalouníka a vytvořili další pracovní prostor pro provoz čalounictví.

Nyní jsme schopni dodávat zakázky takzvaně „na klíč“ za pomoci vlastních zaměstnanců. V současné době tvoří náš tým vedení firmy, manažer provozu, účetní a fakturantka coby nezbytná kancelářská sekce a dále 4 kousky úžasných mechaniků, 2 šikovní autoelektrikáři, 2 skvělí autoklempíři, 1 praxí prověřený zámečník, 1 zručný autočalouník a několik dalších spolupracovníků na vedlejší pracovní poměr včetně dvou zkušených autolakýrníků. A stále rosteme!

Obchodní Zásady

Prohlášení společnosti M.Y.C. repair s.r.o. na ochranu osobních údajů.

 

Ochrana soukromí našich zaměstnanců a dalších osob, se kterými spolupracujeme při zpracování osobních údajů, je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání veškerých osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zabezpečujeme jejich ochranu v maximální možné míře.

Toto Prohlášení vám poskytne informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Prohlášení je součástí Obchodních zásad společnosti M.Y.C. repair s.r.o. (dále jen „Obchodní zásady“) zveřejněných na našem webu www.mycgarage.com v sekci: O nás/ Obchodní zásady.

Doporučujeme vám, abyste si informace obsažené v tomto Prohlášení důkladně přečetli. Zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a další spolupracující osoby, které mají v době zveřejnění tohoto Prohlášení již podepsanou Smlouvu se společností M.Y.C. repair s.r.o., jsou obsahem Prohlášení vázáni automaticky a to z toho důvodu, že Prohlášení je součástí Obchodních zásad.

 1. O nás

Společnost M.Y.C. repair s.r.o. renovuje svým zákazníků vozidla buď vlastní, nebo nakoupená společností M.Y.C. repair s.r.o. za účelem dalších úprav a následného prodeje zákazníkovi. Dále repasuje turbodmychadla svým stálým dodavatelům/odběratelům určená k dalšímu prodeji koncovým zákazníkům. A také repasuje turbodmychadla jednotlivcům, kteří je mají pro vlastní použití do svých vozidel. Další činností firmy je nákup a prodej náhradních dílů pro vozidla prostřednictvím našich webových stránek, nebo osobně v sídle společnosti.

Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, a to především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů, nebo GDPR), zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími právními předpisy.

Správcem informačních systémů, ve kterých jsou zpracované veškeré dotčené osobní údaje, je společnost M.Y.C. repair s.r.o. se sídlem a poštovní adresou pro doručování: Nová Ves 10, Branžež, 294 02 Kněžmost, IČO: 28703944, DIČ: CZ28703944, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169170.

 1. Jaké údaje o vás zpracováváme

Za osobní údaj se považuje takový údaj, na základě kterého je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu. To znamená, že nejde jen o známé identifikátory, jako jméno, příjmení nebo datum narození. GDPR definuje osobní údaje jako jakékoliv informace, které vedou k určení fyzické osoby. Každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, se považuje za subjekt údajů s příslušnými právy k osobním údajům. V M.Y.C. repair s.r.o. zpracováváme jen takové osobní údaje, aby bylo v adekvátní míře možné zabezpečit fungování systému společnosti, který je založený na operativním nastavení realizace objednávek, poskytování aktuálních informací, jakož i evidence a archivování nezbytných údajů. Veškeré osobní údaje zpracováváme na základě vámi uvedeného souhlasu a to v míře potřebné ke splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracované.

Mezi zpracované údaje patří především následující kategorie osobních údajů:

Fakturační údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa

Registrační údaje: údaje získané od zákazníků při registraci do e-shopu

Transakční údaje: údaje o přijatých a odeslaných platbách

Marketingové údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

 1. Proč potřebujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu, přitom většinu potřebujeme pro realizaci obchodu mezi společností M.Y.C. repair s.r.o. a zákazníkem, počínaje uskutečněním objednávky až po následné dodání zboží. Současně je třeba uvést, že vytváření, organizování a zabezpečování koordinace obchodní sítě společnosti M.Y.C. repair s.r.o. vyžaduje získávání nových údajů. Dále osobní údaje zpracováváme za účelem realizace marketingových aktivit. A také zpracováváme a evidujeme osobní údaje našich stávajících a nových zaměstnanců a obchodních partnerů.

Plníme povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů:

Jsme povinní vás identifikovat při objednání zboží a jeho odeslání na vaše jméno a adresu.

Při platebních transakcích jsme povinni poskytnout informace přijímací nebo předávací platební instituci.

Při naší činnosti jsme povinni postupovat obezřetně a respektovat vaše práva jako spotřebitele v souladu se zákonem č. 89/2012 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“).

Jsme také povinni poskytovat soudům, exekutorům, orgánům činných v trestním řízení a jiným příslušným orgánům informace, které souvisí především s trestními soudními řízeními a soudními řízeními podle trestního řádu či občanského soudního řádu.

V uvedených případech zpracováváme vaše osobní údaje proto, že nám tuto povinnost ukládá příslušný právní předpis, na jehož základě postupujeme.

 1. Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v nezbytném rozsahu pro příslušný účel. Většina našich zpracovatelských operací je odůvodněna tím, že vaše osobní údaje potřebujeme k poskytnutí vámi požadovaného zboží, nebo k zajištění prodeje zboží. Osobní údaje za účelem uzavření a plnění našeho smluvního vztahu tedy získáváme od vás, je proto velmi důležité, abyste nám poskytli úplné, správné, aktuální a pravdivé osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme v M.Y.C. repair s.r.o pro různé účely, a to především pro ty, které spadají do následujících kategorií:

 • Správa a obsluha firemního vztahu mezi M.Y.C. repair s.r.o a zaměstnanci
 • Identifikace klientů, prodejců a dalších spolupracujících osob
 • Prevence a ochrana práv a oprávněných zájmů společnosti M.Y.C. repair s.r.o
 • Marketing společnosti M.Y.C. repair s.r.o
 • Zařazování subjektů do jednotlivých kategorií
 • Realizace vzdělávání
 • Plnění povinností vyplývajících pro M.Y.C. repair s.r.o ze zvláštních právních předpisů

Registrace zákazníků přes e-shop

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v nezbytném rozsahu pro příslušný účel. Stejné je to i v případě, že se formou registrace přidáte k dalším aktivitám realizovaným v rámci námi vytvořeného profilu prostřednictvím sociálních sítí (Instagram, Facebook). Vaše osobní údaje jste v této souvislosti už poskytli společnosti Instagram, Facebook Ireland Ltd., nebo Google Inc.

Většina našich zprostředkovatelských operací je odůvodněna tím, že vaše osobní údaje potřebujeme pro poskytnutí vámi požadovaného produktu. Osobní údaje za účelem uzavření a plnění našeho smluvního vztahu tedy získáváme od vás. Je proto důležité, abyste nám poskytli úplné, správné, aktuální a pravdivé osobní údaje.

 1. Chráníme vaše údaje

V M.Y.C. repair s.r.o. platí striktní pravidla, která upravují podmínky, za kterých mají naši zaměstnanci, respektive jiné oprávněné osoby přístup k vašim osobním údajům, jakož i to, které osobní údaje mohou zpracovávat. Osobní údaje subjektů nejsou zpřístupněné mimo M.Y.C. repair s.r.o. s výjimkou případů, kdy jsme oprávněni tak postupovat na základě příslušného právního předpisu.

Osobní údaje zpracováváme s použitím manuálních, jakož i automatizovaných prostředků zpracování v rámci našich informačních systémů, které jsou zabezpečené a chráněné v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy a předpisy o ochraně osobních údajů.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje jménem M.Y.C. repair s.r.o. vyplývá zaměstnancům M.Y.C. repair s.r.o. z pracovněprávního vztahu s M.Y.C. repair s.r.o., jakož i ze všeobecně závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci mají přísně regulované přístupové oprávnění do jednotlivých systémů, v nichž jsou zpracovávány osobní údaje našich zákazníků.

Při zpracovávání vašich údajů jsme povinni dodržovat určité povinnosti. Mezi nejdůležitější povinnosti, které dodržujeme, patří:

 • Zpracováváme a shromažďujeme vaše osobní údaje jen pro jednoznačné a zákonné účely, a to jen pro nezbytně dlouhou dobu, potřebnou k dosažení účelu, pro který jsme tyto osobní údaje získali.
 • Vědomě a neoprávněně nezasahujeme do vašeho práva na ochranu soukromí
 • Chráníme vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, zneužitím
 • Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, osobní údaje nesmí poskytovat třetím osobám. Zároveň jsme smluvně ošetřili i případy, kdy dochází ke zpracování vašich osobních údajů ze strany jiných subjektů a pro tento případ se na takové zpracování vztahují pravidla ohledně bezpečnosti, integrity a důvěrnosti zpracování osobních údajů.

 

 1. Kam putují vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupňovány mimo M.Y.C. repair s.r.o., s výjimkou případů, kdy nám takový postup vyplývá z vámi uděleného souhlasu nebo příslušného právního předpisu. To znamená, že vaše osobní údaje můžou být zpřístupněné nebo poskytnuté dalším třetím osobám, resp. příjemcům, pokud nám tuto povinnost ukládá přímo zákon, aplikovatelný právně závazný akt Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, kterou je česká republika vázána.

 1. Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k vašim údajům

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud tomu tak je, máte právo přístupu k těmto údajům a následujícím informacím:

 • Totožnost a kontaktní údaje M.Y.C. repair s.r.o.
 • Účely zpracování
 • Kategorie osobních údajů
 • Kategorie příjemců vašich údajů
 • Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu
 • Dobu zpracování údajů
 • Informace o zdroji, ze kterého jsme získali vaše osobní údaje
 • Informace o právu vznést námitku, právu na výmaz a o právu na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na opravu vašich údajů

Může se stát, že některé informace, které o vás vedeme, nejsou, nebo přestaly být správné. Bez vaší součinnosti se však neobejdeme. Z uvedeného důvodu je důležité, abyste nás o každé změně svých osobních údajů neprodleně informovali. Jako subjekt údajů jste totiž zodpovědní za správnost, aktuálnost, úplnost a pravdivost osobních údajů, které jste poskytli M.Y.C. repair s.r.o.

     Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů

V případě, že nesouhlasíte, abychom v určitých případech zpracovávali vaše osobní údaje, máte právo vznést námitku, proti takovému zpracování. Vaše právo vznést námitku vám přísluší především v případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro potřeby oprávněného zájmu naší strany.

Pokud si nepřejete, abychom používali vaše osobní údaje k marketingu, můžete změnit vaše marketingové preference tak, abychom vaše údaje dále pro tento účel nepoužívali.

    Máte právo žádat omezení zpracování vašich údajů

Za určitých okolností může nastat situace, kdy již nebude důvod vaše údaje zpracovávat.

    Máte právo na výmaz vašich údajů

Pokud se domníváte, že určité údaje týkající se vaši osoby jsou u nás nezákonně zpracované, máte právo požadovat od nás, abychom takové údaje vymazali. V této souvislosti jste povinen/povinná prokázat na základě relevantních důkazů nezákonnost zpracování.

    Máte právo na přenositelnost vašich údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, máte právo získat v elektronické formě ve strukturovaném formátu. Máte právo od nás požadovat, abychom vaše údaje předali jinému subjektu, kterého v žádosti doručené na kontaktní adresu uvedenou v kontaktech společnosti M.Y.C. repair s.r.o. řádně označíte, včetně uvedení emailové adresy třetí strany.

    Jak uplatníte svá práva k osobním údajům

Všechna vaše práva k osobním údajům můžete v M.Y.C. repair s.r.o. uplatnit odesláním žádosti na adresu společnosti M.Y.C. repair s.r.o. uvedenou v kontaktech na www.mycgarage.com.

 

M.Y.C. repair s.r.o. si v souladu s GDPR vyhrazuje právo požadovat identifikační údaje subjektu údajů, aby v zájmu ochrany práv subjektů údajů zabezpečila dostatečnou identifikaci osoby žadatele.

M.Y.C. repair s.r.o. má na vyřízení žádosti lhůtu jeden měsíc od data doručení žádosti. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce, přičemž se zohlední komplexnost a počet žádostí. M.Y.C. repair s.r.o. informuje o každém takovém prodloužení žadatele do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody zmeškání lhůty. Žadatel bude v takovém případě informovaný o prodloužení lhůty formou, jakou si zvolil pro doručení odpovědi na jeho žádost. Informace požadované žadatelem v rámci uvedené žádosti se poskytují bezplatně. Pokud je tedy žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, M.Y.C. repair s.r.o. má právo buď: a) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo oznámení, nebo na uskutečnění požadovaného opatření, nebo aa) odmítnutí konat na základě žádosti.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv k osobním údajům, nebo k porušení podmínek zpracování vašich údajů, máte právo obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme a chráníme po dobu stanovenou platnými právními předpisy, resp. Pokud jde o osobní údaje zpracované na základě vašeho souhlasu, po dobu, na kterou jste nám udělili svůj osobní souhlas. Doby uchovávání se liší v závislosti na konkrétním účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. Na zpracování a uchovávání osobních údajů během trvání našeho právního vztahu máme oprávněný zájem, resp. jiný právní důvod.

 1. Zpracovávání vašich osobních údajů na základě souhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, jak vás upozornit na nové zboží, služby, či výhody, které jsme připravili, včetně zajišťování činností souvisejících s prodejem zboží. Na základě cíleně připravených nabídek se k vám dostanou jen ty marketingové informace, které pro vás můžou být zajímavé a přínosné. V případě, že nemáte zájem, abychom vás informovali o naší aktuální nabídce prostřednictvím marketingu, můžete nás kontaktovat ohledně změny vašich marketingových preferencí na kontaktní adrese uvedené v kontaktech společnosti. Všechny souhlasy, které jste nám udělili pro zpracování svých osobních údajů, můžete kdykoli odvolat na kontaktní adrese uvedené v kontaktech společnosti. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a jste oprávněni odmítnout poskytnutí svých osobních údajů.

 1. Zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím našich internetových stránek

Při používání našich internetových stránek zpracováváme vaše osobní údaje, které jsme zpracovali v rozsahu potřebném k uzavření Pracovní smlouvy, nebo Registrace do našeho e-shopu. Realizace objednávek je zároveň podmíněna vyplněním předepsaného formuláře obsahujícího povinně zadané informace, včetně vašich osobních údajů. Toto poskytnutí podmiňuje možnost uskutečnění objednávky, jakož i její správnou a efektivní realizaci vůči vám.

 1. Zpracování údajů prostřednictvím cookies

O návštěvnících a uživatelích naší internetové stránky jsme oprávněni shromažďovat jiným způsobem údaje prostřednictvím nástrojů sloužících pro automatizované shromažďování údajů, zejména souborů cookies, protokolů a jiných běžně používaných nástrojů na získávání informací prostřednictvím internetové stránky.

Pod pojmem cookies je možné si představit malé množství údajů, které jsou jako soubor odeslané do vašeho počítače (tabletu, smartphonu) z internetové stránky, kterou právě navštěvujete. V počítači se soubor údajů uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle počítač informaci našemu serveru. Většina internetových stránek, včetně té naší, cookies využívá. Smyslem cookies je ulehčit a zpříjemnit uživateli používání našich internetových stránek. Soubor cookies totiž umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji už v minulosti navštívili a o kterou sekci jste projevili zájem. Zároveň právě díky cookies si můžete uložit svoje uživatelské nastavení, jako rozpoznání jazyka, či zapamatování vašeho přihlašovacího jména.

Pomocí cookies uchováváme údaje, které nespojujeme s vaší osobou a prostřednictvím získaných údajů nerealizujeme identifikaci osob. Použití souborů cookies pro vás není nebezpečné, nemohou přenášet viry, ani číst údaje z harddisku zařízení. Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na svobodném rozhodnutí každého uživatele webové stránky. Soubory cookies můžete svobodně vymazat nebo předem nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozornil, pokud se vám server snaží cookies zaslat. Potom se však může stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že některé části webových stránek pro vás nebudou dostupné. Využíváme trvalé soubory cookies, které nám pomáhají identifikovat vaše zařízení při opětovné návštěvě internetových stránek a umožňují tak poskytovat služby v souladu s vašimi očekáváními.

 1. Nahrávání telefonních hovorů

Telefonické hovory naší společností nejsou monitorovány, nahrávány, ani jinak uchovávány.

 1. Okruh příjemců

Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme bezdůvodně žádným subjektům. Je však třeba, aby některé osobní údaje byly zpřístupněny předem určenému okruhu příjemců. V případě, že vám-kupujícím zasíláme zboží, poskytujeme vaše osobní údaje poštovním doručovatelům nebo kurýrním firmám. Stejně je tomu i v případě správy a údržby našich IT systémů, kdy dochází ke zpřístupnění vašich osobních údajů správci těchto systémů. V poslední řadě jsou vaše osobní údaje zpřístupněny osobám jako účetní a právní či daňový poradce.

 1. Závěrečná ustanovení

Správcem údajů je společnost M.Y.C. repair s.r.o. Společnost provozuje účetní systém Helios Orange, webové stránky www.mycgarage.com jejichž součástí je e-shop společnosti M.Y.C. repair s.r.o. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, na které jste nenašli odpověď v tomto dokumentu, se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.